I forbindelse med frigjøringsjubileet har regjeringen utarbeidet en minnemedalje for innsats under krigen. Medaljen "Takk for din innsats 1939 - 45" kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som en annerkjennelse for innsats under 2. verdenskrig.

Annerkjennelse for innsatsen
Det er en utstrakt oppfatning at mange som gjorde en innsats under okkupasjonen 1940 - 1945 ikke har fått en riktig annerkjennelse for sitt arbeid. Dette gjelder særlig sivil innsats under krigen. Mye av motstandsarbeidet som ble gjort faller utenfor kriteriene for tildeling av de militære ordener. Innsatsen må bekreftes ved dokumentasjon, tidsvitner eller lokalkunnskap.

 Kriteriene er: 

  • Minnemedaljen kan tildeles norske og utenlandske militære, samt handelsflåten og sivile som anerkjennelse for innsats under andre verdenskrig.
  • Sivile; Personer som gjorde en innsats i motstandsbevegelsen, holdningskampen eller under farefullt/belastende redningsarbeid ifm. ulykker/ødeleggelser som følge av krigshandlinger.
  • Det kreves at vedkommende bidro i kampen mot aksemaktene eller til støtte for sivilsamfunnet. Redningsarbeid som omfattet fiendens styrker eller norske medløpere kan også regnes med dersom rent humanitære hensyn tilsier det og man selv ikke har deltatt på fiendens side.  

Merk: Minnemedaljen deles kun ut til de som er i live.

Søknadsfrist
Oppegårds ordfører vil dele ut medaljen ved en markering høsten 2015. Send søknad til postmottak@oppegard.kommune.no, eller Oppegård kommune, Postboks 510, 1411 Kolbotn.

Utsatt frist
Frist for å sende inn søknad med begrunnelse er 1. oktober 2015.

Her kan du lese mer om kriteriene for udeling av minnemedaljen