PURA (Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget), overvåker kontinuerlig vannkvaliteten i bekker, elver og innsjøer.

Rapporten for 2014 ble lagt frem for kommunestyret til orientering 21. september 2015. PURA har laget en kort og en lang versjon av rapporten:

Årsrapport 2014 (kortversjon)  
Årsrapport 2014 (langversjon)  

Les mer på www.pura.no

Fakta
For gjennomføring av EUs vannrammedirektiv i Bunnefjorden, Årungen og Gjersjøen er prosjektet PURA, ”Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget – gjennomføring av EUs vannrammedirektiv”, opprettet. Det er opprettet et vannområdeutvalg/styringsgruppe for prosjektet, i tillegg til en prosjektgruppe og tre temagrupper. Eier av prosjektet PURA er kommunene Ås, Ski, Frogn, Oppegård og Nesodden.