Anne Skau regner derfor med å slutte i Oppegård kommune 1. juli. 

Ordfører Thomas Sjøvold takker Anne Skau for det gode arbeidet hun har lagt ned i Oppegård kommune, og ønsker henne lykke til med nye oppgaver.

Ordføreren er i gang med å planlegge prosessen for å finne en god løsning videre, og vil legge fram et notat for formannskapet på neste møte.