Planleggingen av Oppegård rådhus startet i 1972. Etter flere tomteforslag, ble det vedtatt å plassere bygget på kommunens tomt i Kolbotn sentrum, i tilknytning til det gamle administrasjonsbygget. Endelig  endelige prosjekt ble vedtatt av kommunestyret i 1975. Senere ble planene utviklet videre og endelige tegninger med spesifikasjoner ble lagt ut på anbud i mai 1977. Byggearbeidet startet 1. oktober samme år og rådhuset ble overlevert i desember 1978. Arkitekt Bjart Mohr har tegnet bygget.

Åpnet i 1979

Rådhuset ble offisielt åpnet 3. desember 1979. Ordfører Jan Petersen ønsket velkommen til det nye rådhuset og markerte at kommunens administrasjon var samlet under ett tak. Sosialavdelingen og Skolekontoret fikk plass i administrasjonsbygningen ved siden av rådhuset. Ved innvielsen fikk kommunen en skulptur av Marit Krogh. Dette var en gave fra Oppegård Sparebank. Skulpturen "Liten pike 10 år" ble først satt opp i kommunestyresalen, men i 1995 ble den flyttet ut foran rådhuset.

Avkortet pyramide

Rådhuset har form som en avkortet pyramide.
- Det er en konsentrert, sluttet byggeform i moderat høyde - fire etasjer, samt underetasje som har etasjehøyde mot nord, vest og syd. Fasaden mot Kolbotn sentrum har hovedinngangen i første etasje. Rundt hver etasje, fra første etasje og oppover, løper smale balkonger rundt hele bygget - unntatt i hovedfasadens førsteetasje. Denne utformingen er et resultat av en funksjonsanalyse. Kravene til byggets funksjoner er gitt en ordnet form og utnyttet som arkitektonisk virkemiddel, sa arkitekt mnal Bjart Mohr til "Byggenytt" i februar 1979.

Bygging av rådhuset

Oppdrag Utfører
Prosjekt og byggeledelse Siv.ing. Borring og Rognerud       
Bygningsteknisk konsulent Siv.ing. Bernt Chr. Grønvold  
VVS-konsulent  Siv.ing Per Thorsteinsen       
Elektrokonsulent Ing. Kristiansen og Gamborg    

Utførende entreprenører

Oppdrag Utfører      
Hovedentreprenør Ragnar Evensen AS 
Ventilasjonsanlegg Ingeniør Onsrud AS   
Sanitæranlegg Rørleggermester Olaf Larmerud
Elektriske anlegg Klaus Lefdahl AS
Heisanlegg Stahl Heiser - ingeniør Thorvald Sætre 

Kommunestyresalen 

Kommunestyresalen ligger i underetasjen. Den er 280 kvadratmeter og fungerer også som forsamlingssal. Senterfeltet er belagt med dyp sjøgrønn norsk serpentinsten fra Lilleberg Verk i Steinkjer. I 1986 ble det kjøpt et teppe laget av kunstneren Synnøve Anker Aurdal. Dette henger på nordveggen i kommunestyresalen. Teppet har tittelen "Musikk fra en blå brønn".

Inngangspartiet

Gulvet i hallen og kantinen er i den samme dyp sjøgrønne serpentin som i kommunestyresalen. I 2002 ble det bygget inn et servicekontor i rådhusets inngangsparti. Kvernaas arkitekter sto for utformingen. Det er bl.a. brukt lys eik, og den nye delen "bølger seg" innover i inngangshallens sydlige del.

Rådhuset har adresse Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn.