Elevråd

Alle grunnskoler med 5. - 7. og 8. - 10. årstrinn skal ha et elevråd med representanter for elevene. Elevrådet kan uttale seg i alle saker som angår skolen.

Foreldrekontakter

Hver klasse skal velge en klassekontakt og en FAU-kontakt. Representantene velges enten på foreldremøtet på våren (for neste skoleår) eller på høstens foreldremøte.

Foreldreråd og FAU

Ved hver skole skal det være et foreldreråd. Foreldre som har barn på skolen er medlemmer og skal ivareta foresattes felles interesser og bidra til at foreldrene medvirker aktivt til å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), som vanligvis består av foreldrekontakter.

Samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU)

Ved hver skole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) der ansatte, foreldre, elever og rektor deltar. I Oppegård deltar også politisk valgte representanter.

Ved hver grunnskole skal det også være et skolemiljøutvalg (SMU). Her er elever, foreldre, ansatte, skolens ledelse og kommunen representert. Elevene og foreldrene skal sammen være i flertall.

Bilde av notatbok