Bruk av parken

Vi anbefaler at du bruker hjelm og beskytter knær, albuer og håndledd. Hold mat og glassflasker utenfor selve skateområdet. Bruk avfallsbeholdere. Motorkjøretøy er forbudt. Her kan du se:

Kjøreregler for bruk av parken  

Lyset står på frem til kl. 22.00 (bruk lysbryteren ved toalettet for å aktivere lyset hvis det ikke kommer på). Parken brukes på eget ansvar!

Om anlegget

Pyramiden 3.jpg

Aktivitetsparken ligger ved innkjøringen til Kolbotn fra Mastemyrveien - Ingierveien. Pyramiden består av en 900 m2 betongflate med spesialanlegg for skating, Inline (rulleskøyter), Bmx-sykling og med klatrevegger.

Anlegget er ca. 30 x 95 m. For å ta hensyn til omgivelsene er aktivitetsparken bygget med flere støyreduserende tiltak som støyskjermer og riktig materialbruk. Belysningen er med retningsstyrte lamper som lyser opp selve aktivitetsflatene. Det er inngang til parken fra en sti over kollen fra Kapellveien og fra gang- og sykkelveien sydfra. Parken har adresse Kapellveien 1.

Parken ble offisielt åpnet 15. april 2015 med en stor fest.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om parken, kontakt oss på tlf. 66 81 90 90 eller på e-post til Oppegård kommune.