Oppegård har hatt egen helsestasjon for ungdom i 30 år og ansatte en psykolog allerede i 1994. I dag har kommunen tre psykologer, som jobber ute på skolene. Dette ønsket helse- og omsorgsministeren å høre mer om. Sammen med president i Norsk psykologforening Tor Levin Hofgaard, besøkte han derfor kommunen tirsdag denne uken. 

Godt tilbud

Kristian og Aurora går i 3. klasse på Roald Amundsen videregående skole og er enige om at tilbudet om psykolog på skolen er veldig bra. Dagens ungdom opplever et stort press. De skal prestere på skolen og i fritiden, være der det skjer og tilfredsstille forventninger fra seg selv og samfunnet. Dette gjør at mange sliter.   

– Det er derfor fint å ha noen å snakke med om ting vi ikke vil snakke med foreldrene våre om, sier Kristian og Aurora. - Psykologene lærer oss hvordan vi kan takle vanskelige følelser og situasjoner bedre og gir oss verktøy vi også kan bruke senere i livet.  

Lavterskeltilbud

Psykolog Kristian Rem bekrefter at behovet for psykologer i kommunehelsetjenesten er stort og at det viktig å være der ungdommen er. Både helsesøster og psykolog har kontortid på skolene, noe som bidrar til et lavterskeltilbud. I tillegg er det naturlig å samarbeide med lærerne. Dette gjør at ungdom får hjelp raskt og at de får et helhetlig tilbud.

- Og kommer flere ungdommer til meg med samme problemstilling, ber jeg om å få litt tid med hele klassen, sier Kristian Rem. - Klasseundervisning bidrar til å normalisere problemer mange unge sliter med. Ungdommen skjønner at de ikke er alene om å oppleve, reagere og føle som de gjør.   

Riktig hjelp på riktig nivå

- Måten vi jobber på bidrar også til at ungdommene får riktig hjelp på riktig nivå. En elev tar kanskje kontakt med helsesøster, som kan være usikker på hvordan hun skal håndtere situasjonen, sier Kristian Rem. - Hvis helsesøster kontakter meg, diskuterer vi saken og blir enige om hvem som skal følge opp eleven videre. Noen ganger tar jeg eller en av de andre psykologene over, eller BUP blir koblet inn. Kommunen har et godt samarbeid med BUP, som også bekrefter at kommunens innsats de siste årene har gitt resultater. Antall henvisninger til BUP er stabilt, men de får nå de riktige sakene. 

Bred kompetanse

Kommunen jobber også med en rekke forebyggende tiltak for barn, ungdom og familier. Dette arbeidet starter allerede på helsestasjonen der kommunen møter barn og foreldre for første gang. I tillegg til de tre psykologene har helsetjenesten  17 helsesøstre, tre jordmødre og en sykepleier. Mange av disse har videreutdanning innenfor psykisk helse og familieterapi. Dette gjør at kommunen kan tilby et bredt spekter av tjenester når det gjelder å forebygge og behandle problemstillinger relatert til psykisk helse.