Om prosjektet

Kolbotn barneskole skal utvides fra to til fire klasser per trinn, med maksimum kapasitet for 784 elever. I dag har skolen ca. 380 elever, hvor 7. trinn har gjesteklasserom ved Ingieråsen skole. I tillegg planlegges det en ny fleridrettshall under nybygget til småskolen og SFO.

Eksisterende bygg skal rehabiliteres, paviljongen og bygget «Mauren» skal rives, og det skal bygges to nye bygg. Både hovedbygget og gymbygget ved skolen har verneverdige fasader, som det må tas spesielle hensyn til. 

Miljøoppfølgingsplan for Kolbotn skole

Midlertidig skole i Solkollen

Elever ved Kolbotn skole går ved midlertidig skole i Solkollen i byggeperioden. Solkollen er et friområde som ligger i Kolbotn sentrum.

Aktuelt nå

I mai/juni startet arbeidet med å rigge byggeplassen og i juni startet arbeid med riving av paviljongen.

Videre i sommer vil arbeidet være:

•          Riving av paviljongen og mauren
•          Innvendig rivning i hovedbygg og gymbygget
•          Mulig oppstart av anleggsvei i Kolbotn terrasse

AF Bygg Østfold er valgt som entreprenør. Det ble inngått kontrakt 10. mai 2019.

Det ble holdt et informasjonsmøte for naboer tirsdag 17. juni. Se sak fra møtet.

 25. mars 2019 vedtok kommunstyret detaljregulering for Kolbotn skole. 
Detaljregulering Kolbotn skole

Politiske vedtak

Kommunestyret 17. september 2018
Vedtak om at Kolbotn skole skal utvides fra 2, 5 parallell til 4-parallell skole med flerbrukshall innenfor en kostnadsramme på 444,33 millioner kroner. Det ble også vedtatt at midlertidig skole for elever ved Kolbotn skole i byggeperioden skal etableres på Solkollen.
Formannskapet 12. september  
Kommunestyret 17. september

Formannskapet juli 2018
Solkollen ved Kolbotn gravlund skal utredes som en alternativ plassering av midlertidig skole.
Formannskapet 6. juli 2018

Formannskapet 30. mai
Fasade og plassering av midlertidig skole  ble diskutert.
Formannskapet 30. mai 2018

Kommunestyret februar 2018
Resultatene fra mulighetsstudie ble politisk behandlet.
Kommunestyret 12. februar 2018.

Veien videre

Vi forventer byggestart sommer/høst 2019 med mål om ferdigstillelse i 2021.