Rehabilitering og nytt bygg

Kolbotn barneskole skal utvides fra to til fire klasser per trinn, med maksimum kapasitet for 784 elever. I dag har skolen ca. 380 elever, hvor 7. trinn har gjesteklasserom ved Ingieråsen skole. I tillegg planlegges det en ny fleridrettshall under nybygget til småskolen og SFO.

Eksisterende bygg skal rehabiliteres, paviljongen og bygget «Mauren» skal rives, og det skal bygges to nye bygg. Både hovedbygget og gymbygget ved skolen har verneverdige fasader, som det må tas spesielle hensyn til.

Les saken: Slik kan Kolbotn skole bli

Midlertidig skole på Solkollen

Elever ved Kolbotn skole skal gå ved midlertidig skole på Solkollen i byggeperioden. Solkollen er et friområde som ligger i Kolbotn sentrum.
Se utomhusplan for Solkollen (illustrasjon per november 2018)

Elevene vil ha sin første skoledag ved den midlertidige skolen i Solkollen 23. april 2019.

Aktuelt nå

Informasjonsmøte for interesserte entreprenører
Det søkes nå etter entreprenører for utvidelse av Kolbotn skole med fleridrettshall. Fredag 8. februar ble det holdt informasjonsmøte for interesserte leverandører. Frist for innlevering av tilbud er i mars 2019.

Arbeid med midlertidig skole i Solkollen
Montering av de fire paviljongene er nå ferdig. I uke 8 starter arbeidet med lekeområder utendørs, med forbehold om værforhold.

Det er Expandia Moduler AS som leverer og monterer modulene.

Må detaljregulere tomta til Kolbotn skole
Kommunen må detaljregulere tomta til Kolbotn skole før byggestart. Elever ved Kolbotn skole flytter derfor inn i midlertidige skole på Solkollen to måneder senere enn planlagt, rett etter påskeferien 2019. Detaljreguleringen skal behandles politisk.
Les saken: Må detaljregulere før byggstart på Kolbotn skole.
Les saken: Kolbotn skole - varsel om oppstart av planarbeid

Politiske behandlinger

Sak i kommunestyret 17. september 2018
I formannskapet 12. september og i kommunestyret 17. september 2018 ble det vedtatt at Kolbotn skole skal utvides fra 2, 5 parallell til 4-parallell skole med flerbrukshall innenfor en kostnadsramme på 444,33 millioner kroner. Det ble også vedtatt at midlertidig skole for elever ved Kolbotn skole i byggeperioden skal etableres på Solkollen i Kolbotn sentrum.

Formannskapet 12. september 
Kommunestyret 17. september

Formannskapet juli 2018
Formannskapet vedtok 6. juli 2018 at Solkollen ved Kolbotn gravlund skal utredes som en alternativ plassering av midlertidig skole.

Formannskapet 6. juli 2018

Formannskapet 30. mai
I formannskapet 30. mai 2018 ble fasade og plassering av midlertidig skole diskutert.

 Formannskapet 30. mai 2018

Kommunestyret februar 2018
Resultatene fra mulighetsstudie ble politisk behandlet i kommunestyret 12. februar 2018.

Kommunestyret 12. februar 2018.

Veien videre

Tomta til Kolbotn skole skal detaljreguleres. Vi forventer byggestart i 2019 med mål om ferdigstillelse i 2021.


Organisering

Det er opprettet et prosjektstyre, prosjektgruppe, brukermedvirkningsgruppe og rådgivergruppe for prosjektering av tidlig fase av prosjektet. Her kan du se hvem som er med:

Prosjektgruppe 

Arkitekter for prosjektet er Romfarer Arkitekter.