Om prosjektet

Kolbotn barneskole skal utvides fra to til fire klasser per trinn, med maksimum kapasitet for 784 elever. I dag har skolen ca. 380 elever, hvor 7. trinn har gjesteklasserom ved Ingieråsen skole. Eksisterende bygg skal rehabiliteres og det skal bygges to nye bygg. Det bygges fleridrettshall under nybygget til småskolen og SFO.  Både hovedbygget og gymbygget ved skolen har verneverdige fasader, som det må tas spesielle hensyn til. 

AF Bygg Østfold er entreprenør.

Miljøoppfølgingsplan for Kolbotn skole, revidert 4.9 2019.
 

Midlertidig skole i Solkollen

Elever ved Kolbotn skole går ved midlertidig skole i Solkollen i byggeperioden. Solkollen er et friområde som ligger i Kolbotn sentrum.
 

Aktuelt nå

  • Arbeid med å legge om veien til anleggsvei i Kolbotn terrasse
  • Vegetasjonsrydding og innvendige rivearbeider i eksisterende bygninger
  • Forberedelse til oppstart av grunnarbeider og masseuttak i byggegrop
     

Politiske vedtak

Formannskapet 12. september 2018 
Kommunestyret 17. september 2018
Formannskapet 6. juli 2018
Formannskapet 30. mai 2018
Kommunestyret 12. februar 2018
.
 

Veien videre

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2021.