Om prosjektet

Kolbotn barneskole skal utvides fra to til fire klasser per trinn, med maksimum kapasitet for 784 elever. I dag har skolen ca. 380 elever, hvor 7. trinn har gjesteklasserom ved Ingieråsen skole. I tillegg planlegges det en ny fleridrettshall under nybygget til småskolen og SFO.

Eksisterende bygg skal rehabiliteres, paviljongen og bygget «Mauren» skal rives, og det skal bygges to nye bygg. Både hovedbygget og gymbygget ved skolen har verneverdige fasader, som det må tas spesielle hensyn til. Arkitekter for prosjektet er Romfarer Arkitekter.


Midlertidig skole på Solkollen

Elever ved Kolbotn skole skal gå ved midlertidig skole på Solkollen i byggeperioden. Solkollen er et friområde som ligger i Kolbotn sentrum.
Elevene hadde sin første skoledag ved den midlertidige skolen i Solkollen 24. april 2019. Mandag 29. april ble det holdt offisiell markering av at skolen er åpnet.
320 elever og 40 ansatte skal bruke skolen i Solkollen. 


Aktuelt nå

AF Gruppen ved AF Østfold er innstilt som entreprenør for Kolbotn skole.  Kontraktinngåelse i mai 2019.

Midlertidig skole i Solkollen er ferdig og i bruk.   

Det er etablert en kiss & ride-løsning for henting - og levering av elever på den sydlige delen av parkeringsplassen under brua i Kapellveien. Denne delen av parkeringsplassen ble stengt fra og med 9. april 2019. Kiss & ride-løsningen vil stå  til elevene kan flytte inn i nye Kolbotn skole.

Oppegård kommunestyre vedtok 25. mars 2019 detaljregulering for Kolbotn skole. 
Detaljregulering Kolbotn skole


Politiske vedtak

Kommunestyret 17. september 2018
Vedtak om at Kolbotn skole skal utvides fra 2, 5 parallell til 4-parallell skole med flerbrukshall innenfor en kostnadsramme på 444,33 millioner kroner. Det ble også vedtatt at midlertidig skole for elever ved Kolbotn skole i byggeperioden skal etableres på Solkollen.
Formannskapet 12. september  
Kommunestyret 17. september

Formannskapet juli 2018
Solkollen ved Kolbotn gravlund skal utredes som en alternativ plassering av midlertidig skole.
Formannskapet 6. juli 2018

Formannskapet 30. mai
Fasade og plassering av midlertidig skole  ble diskutert.
Formannskapet 30. mai 2018

Kommunestyret februar 2018
Resultatene fra mulighetsstudie ble politisk behandlet.
Kommunestyret 12. februar 2018.

 

Veien videre

Vi forventer byggestart sommer/høst 2019 med mål om ferdigstillelse i 2021.