Kartleggingsprøver

Kartleggingsprøvene  på 1.–4. trinn skal gjennomføres for å avdekke om noen elever trenger ekstra oppfølging. Det er viktig at disse elevene blir sett tidlig i løpet, slik at de kan få tilbud om den tilretteleggingen de har krav på. Kartleggingsprøvene er dermed også et verktøy for å hindre at elever faller fra senere i opplæringsløpet. 

Du finner mer informasjon om kartleggingsprøver på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Nasjonale prøver

Hensikten med nasjonale prøver er å vurdere og utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og i deler av faget engelsk.

Prøvene gjennomføres om høsten på 5., 8. og 9. trinn, rett etter at elevene har begynt på skolen.

Her finner du mer informasjon om nasjonale prøver i grunnskolen.

Eksamen i grunnskolen

På 10. trinn skal alle elever og voksne deltakere trekkes ut til en skriftlig og en muntlig eksamen.

Du finner mer informasjon om eksamen på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.