Definisjoner

Avtalt anleggstid:

Anleggstid som er tildelt etter søknad ved hovedfordelingen på våren, for kommende sesong/skoleår.

Sporadisk leie av anleggstid:

Leie av ledige enkelttimer i løpet av året. Ledig anleggstid synliggjøres i et online bookingsystem. Sporadisk leietid er noe dyrere enn avtalt anleggstid.

Arrangement:

Med arrangement menes aktiviteter som ikke er å anse som ordinær trening. Eksempler på arrangementer er stevner, seriespill, cuper m.m. Arrangementer vil ofte kreve noe tilrettelegging utover det som er vanlig for ordinær trening, og det er da mulig å bestille et arrangementstillegg fra kommunen.

Inntektsbringende arrangement:

Arrangement i regi av en frivillig organisasjon, der målet er økonomisk overskudd som kanaliseres tilbake til mer aktivitet. Eksempel kan være loppemarked, svømmeskolen m.m. Prisen for leie av anlegg til inntekstbringende arrangement skal avtales spesielt.

Kommersielt arrangement:

Arrangement der målet er økonomisk overskudd som ikke kanaliseres tilbake til mer aktivitet. Arrangementer basert på frivillig innsats, der overskuddet går tilbake til organisasjonens virke regnes ikke som et kommersielt arrangement. Prisen for leie av anlegg til kommersielt arrangement skal avtales spesielt.

Arrangementstillegg:

Bestilling av ekstra tilrettelegging, særlig aktuelt i forbindelse med arrangementer.

Kategorier av leietagere

Kategori A: Barn og unge til og med 20 år

  • Anleggstid for kommunens innbyggere til og med 20 år, i regi av kommunen og/eller frivillige organisasjoner med adresse i Oppegård kommune.
  • Anleggstid til trening og/eller arrangementer for utøvere på seniornivå sorterer under kategori B selv om det deltar utøvere under 21 år.

Kategori B: Voksne fra 21 år og oppover

  • Anleggstid for innbyggere som er 21 år og eldre, i regi av kommunen og/eller frivillige organisasjoner med adresse i Oppegård.

Kategori C: Alle andre (eks. privatpersoner, bedrifter og utenbygdsboende i alle aldre)

  • Anleggstid for alle som ikke omfattes av kategori A eller B

Priser ved avtalt anleggstid

Priser for leie av anlegg som tildeles i forbindelse med hovedfordelingen om våren.

Kategori
(Se definisjon)
2019
Kategori A Kr 0
Kategori B Kr 310
Kategori C Kr 870
 
Kategori
(Se definisjon)
2018
Kategori A Kr 0
Kategori B Kr 300
Kategori C Kr 850

Prisene gjelder per time. I Sofiemyrhallen gjelder prisen per bane. Dvs. at leie av hele hallen gir dobbel pris. Matchbanen i Sofiemyrhallen går på tvers av bane 1 og 2 og prises som hel hall. Gjelder alle anlegg, alle ukedager.

For leie av anlegg til inntektsbringende og kommersielle arrangementer skal prisen avtales spesielt med Oppegård kommune. Det samme gjelder for arrangementer som går utover anleggenes ordinære åpningstider.

Priser ved sporadisk leie av anleggstid

Priser for leie av enkelttimer i løpet av året. Dersom en leietaker ønsker å selge sin tildelte tid videre til andre, skal disse satsene benyttes.

Kategori
(Se definisjon)
2019
Kategori A Kr 310
Kategori B Kr 560
Kategori C Kr 870
Kategori
(Se definisjon)
2018
Kategori A Kr 300
Kategori B Kr 550
Kategori C Kr 850

Prisene gjelder per time. I Sofiemyrhallen gjelder prisen per bane. Dvs. at leie av hele hallen gir dobbel pris. Matchbanen i Sofiemyrhallen går på tvers av bane 1 og 2 og prises som hel hall. Gjelder alle anlegg, alle ukedager.

For leie av anlegg til inntektsbringende og kommersielle arrangementer skal prisen avtales spesielt med Oppegård kommune. Det samme gjelder for arrangementer som går utover anleggenes ordinære åpningstider.

Priser for arrangementstillegg

Eventuelt arrangementstillegg må bestilles senest to uker før anlegget skal benyttes, og prisen kommer i tillegg til eventuelt anleggsleie etter punkt 3 og 4. Hva som inngår i arrangementstillegget er nærmere beskrevet i dokumentet ”Oversikt over utstyr i tilrettelegging idretts- og skoleanleggene i Oppegård kommune”.

Arrangementstillegget kommer til anvendelse når det betinger konkret innsats fra kommunens side i forbindelse med tilrettelegging utover det som er beskrevet som standard.

Arrangementstillegg i inneanlegg (pris per time alle ukedager.
Må det leies inn utstyr avtales dette særskilt)
2019

Sofiemyr svømmehall, stort basseng

Kr 360
Sofiemyrhallen* Kr 360
Sofiemyrhallen Kafeteria/ kiosk Kr 160
Greverudhallen Kr 360
Østre Greverud idrettshall

Kr 360

Arrangementstillegg i inneanlegg (pris per time alle ukedager.
Må det leies inn utstyr avtales dette særskilt)
2018

Sofiemyr svømmehall, stort basseng

Kr 350
Sofiemyrhallen* Kr 350
Sofiemyrhallen Kafeteria/ kiosk Kr 160
Greverudhallen Kr 350
Østre Greverud idrettshall Kr 350

* I Sofiemyrhallen gjelder prisen for arrangementstillegg per leietaker, uavhengig om det er en eller to baner som leies.

Arrangementstillegg i uteanlegg (pris per time alle ukedager.
Må det leies inn utstyr avtales dette særskilt)

2019
Sofiemyr stadion/friidrettsanlegg Kr 360
Sofiemyr kunstgressbane Kr 360
Bane vest (naturgress) Kr 360
Bane øst (naturgress) Kr 360
Mellomfeltet (naturgress) Kr 360
Matchbanen (naturgress) Kr 360
Tømtebanen (grus) Kr 360
Sofiemyr grus Kr 360
Ishoceybanen (grus/is) Kr 360
Østre Greverud kunstgressbane Kr 360
Greverudbanen (grus) Kr 360
Oppegårdbanen (naturgress) Kr 360
Vestenga/Svartskogbanen (naturgress) Kr 360
Østli skole (grus) Kr 360
Flåtestad skole (grus) Kr 360
Hellerasten skole (grus) Kr 360

Arrangementstillegg i uteanlegg (pris per time alle ukedager.
Må det leies inn utstyr avtales dette særskilt)

2018
Sofiemyr stadion/friidrettsanlegg Kr 350
Sofiemyr kunstgressbane Kr 350
Bane vest (naturgress) Kr 350
Bane øst (naturgress) Kr 350
Mellomfeltet (naturgress) Kr 350
Matchbanen (naturgress) Kr 350
Tømtebanen (grus) Kr 350
Sofiemyr grus Kr 350
Ishoceybanen (grus/is) Kr 350
Østre Greverud kunstgressbane Kr 350
Greverudbanen (grus) Kr 350
Oppegårdbanen (naturgress) Kr 350
Vestenga/Svartskogbanen (naturgress) Kr 350
Østli skole (grus) Kr 350
Flåtestad skole (grus) Kr 350
Hellerasten skole (grus) Kr 350

Her finner du priser for Sofiemyr svømmehall