Gebyr for gravearbeider i kommunale veier og plasser i Oppegård.

  2018
Saksbehandling Kr 3 160
Graving i veigrunn
inntil 50 m2
Kr 170 per m2
Graving i veigrunn
50 - 200 m2
Kr 130 per m2
Graving i veigrunn
over 200 m2
Kr 100 per m2
Graving i veiskulder
inntil 50 m2
Kr 80 per m2
Graving i veiskulder
50 - 200 m2
Kr 70 per m2
Graving i veiskulder
over 200 m2
Kr 50 per m2
Gebyr for graving uten
tillatelse (kommunal vei)
Kr  5 550
Gebyr for arbeid på offentlig
trafikkareal uten tillatelse
Kr 1 120
Gebyr for skade på veigrunn og veiutstyr
Tillegg: Utgifter til istandsettelse
Kr  2 630
Leie av gategrunn (per døgn)
Minstesats kr 450 per døgn
Kr 4 per m2
Tillegsgebyr manglende sikring/skilting Kr 2 630
Tilleggsgebyr ikke istandsatt til frist Kr 2 630
Ukesgebyr forsinket istandsettelse Kr 2 630