Undervisning

 

Pris
2019

Elevavgift            (Sang/ Instrumentalundervisning og Musikkstart)

 

kr 2380   

Storgrupper        (Rytmehuset, Musikklek og Drama)

 

kr 1750  

Kor/ orkester      (Barnekor i SFO-tiden)

 

kr 1130

Undervisning for voksne (fra 20 år)

 

kr 4100

Instrumentleie

 

kr    570

Søskenmoderasjon  per semester

 

kr    200

Kortere kurs prises ulikt:

Hiphop-kurs

Musikklek-kurs formiddag

 

 

Kr 1750

Kr 1130

Prisene gjelder for ett semester på kulturskolen.

Foresatte med årsinntekt lavere enn kr 300 000 gis etter søknad 30 prosent reduksjon i betalingssatsene. Med foresatte, menes her forsørgerne. Det er forsørgernes samlede inntekt som danner grunnlag for beregningen, uavhengig av om de bor sammen eller ikke. Det søkes refusjon for ett skoleår om gangen.

Send søknad til Oppegård kulturskole.