Renovasjonsgebyr per abonnent-enhet per år:

Abonnent-enhet 2018 2019
Standardabonnement
med to beholdere à 240 liter
2 386 kroner 2 318 kroner
Plussabonnement
med to beholdere à 370 liter
3 102 kroner 3 014 kroner
Delt beholder 370 liter
for to abonnenter
1 909 kroner 1 855 kroner
Minusabonnement
beholder 140 liter
1 670 kroner 1 623 kroner

MVA kommer i tillegg.

Endre abonnement
Ønsker du andre ordninger enn det som gjelder for et standardabonnement eller vil gå sammen med naboer om fellesløsninger, se oversikt over priser på Follo Rens nettsider.

Faktura
Renovasjonsavgiften faktureres fire ganger i året sammen med de andre kommunale avgiftene.