2019
Svømmehall med badstue - voksne Kr 100
Svømmehall med badstue
barn*/ studenter/ vernepliktige/ pensjonister/ trygdede
Kr 40
Svømmehall/ trimrom Kr 140
Trimrom 6 mnd. Kr 450
Klippekort 24 klipp** Kr 900

* Gratis for barn under to år

Oppegårdelever på 1. og 2. trinn har gratis inngang

** Voksne bruker to klipp per gang, mens barn, studenter, vernepliktige, pensjonister og trygdede bruker ett klipp per gang

Samme pris på hverdager og helger

Husk studentbevis!