Pleie- og omsorgstjenester 2018

Praktisk bistand/ hjemmehjelp Per time
Inntekt inntil 2G Kr 68 - inntil 205 per mnd. 
2G - 3G Kr 300 - inntil 3 000 per mnd.
3G - 4G Kr 410 - inntil 4 100 per mnd.
4G og over Kr 480 - 4 800 per mnd.
   
Trygghetsalarm Per måned
Inntekt inntil 2G (Trygghetspakke) Kr 68
Inntekt over 2G (Trygghetspakke) Kr 450
Inntekt over 2G (Trygghetspakke 4) Kr 650
   
Institusjon Per dag
Korttidsopphold Kr 160
Dagsenterplass Kr 135

 

For størrelsen på G (Grunnbeløpet), se NAV

Langtidsopphold i institusjon

Korttidsopphold gjelder inntil 60 døgn per år. Etter dette må du betale som for langtidsopphold. Vederlag mv. i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven med forskrifter.

For langtidsopphold, se informasjon om utregning av egenandel.