Pris for vann og avløp faktureres per kvartal
Alle priser er ekskl. merverdiavgift.

Priser 2018

Vanngebyr per m3 kr 17.88
Abonnementsgebyr vann per bruksenhet kr 1 066
Abonnementsgebyr avløp per bruksenhet kr 613 per år
Vannmålerleie per vannmåler kr 150
Avløpsgebyr per m3 Kr 20.86
   
Tømming privet Kr. 19 000
Oppmøtegebyr tømming av slam Kr 825 per oppmøte
Tømmegebyr per m3 slam Kr 825
Engangsgebyr, tilknytning vann per bruksenhet Kr 16 200
Engangsgebyr, tilknytning avløp per bruksenhet Kr 18 300

Engangsgebyr for tilknytning vann/avløp skal betales i følgende tilfeller:

- Når eiendom, bruksenhet eller tinglysningsenhet blir tilknyttet vann- og/eller avløpsledning
- Når det gis tillatelse til nybygg eller etablering av ny bruksenhet

Engangsgebyret betales per bruksenhet og skal være likt for alle abonnenter.

Her kan du lese Forskrift om vann- og avløpsgebyrer som gjelder fra 1. januar 2017