Priser fra 1. august 2019

Antall dager

Ordinær oppholdsbetaling

Oppholdsbetaling med tilbud i skolens ferier

5 dager i uken Kr 2 950 Kr 3 370
4 dager i uken Kr 2 570 Kr 2 990
3 dager i uken Kr 2 190 Kr 2 610
2 dager i uken Kr 2 030 Kr 2 440
Kjøp av en enkelt dag – ordinær skoledag Kr 360  
Kjøp av en enkelt dag – ferie og fridag   Kr 520
 

Priser fra 1. august 2018

Antall dager

Ordinær oppholdsbetaling

Oppholdsbetaling med tilbud i skolens ferier

5 dager i uken Kr 2 870 Kr 3 278
4 dager i uken Kr 2 500 Kr 2 908
3 dager i uken Kr 2 130 Kr 2 538
2 dager i uken Kr 1 970 Kr 2 378
Kjøp av en enkelt dag – ordinær skoledag Kr 350  
Kjøp av en enkelt dag – ferie og fridag   Kr 510

Redusert betaling

Betalingssatsene reduseres med 50 % etter søknad hvis foresattes samlede inntekt er under kr 300 000 per år.

Søskenmoderasjon er 30 % for det andre barnet og 75 % for det tredje barnet og eventuelt etterfølgende barn.

Her finner du søknadsskjema om redusert betaling