Vi følger Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet. I denne praktiske varianten av kurset, vil vi lage mat og gjøre noe praktisk hver gang.
 
Kurset holdes torsdagene 10., 17. og 24. september og 8. oktober kl. 16.30- ca. 19.00 på Tårnåsen aktivitetssenter, Valhallavn. 62A.

Kursholdere er Trude M. Backer Mortensen og Emilie Føyen With fra Friskliv Oppegård.

Påmelding til Friskliv Oppegård på tlf. 66 89 11 82/ 928 61 050 eller e-post til Friskliv Oppegård (maks 10, min 5 deltakere). Kurset er gratis.

Påmeldingsfrist er 3. september 2015