Virksomheten er hjemlet i Opplæringsloven § 5-6. I PPT arbeider det pedagogisk-psykologiske rådgivere med utdannelse som psykologer, spesialpedagoger eller annen samfunnsvitenskaplig og sosialfaglig bakgrunn.

Målgrupper

  • Barn
  • Ungdom opp til 16 år (grunnskolealder)
  • Voksne med spesielle behov
  • Foreldre, foresatte og pedagogisk personell

Tjenester

  • PPT er sakkyndig instans i spørsmål om behov for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp
  • PPT gir råd og veilending om barn og unges opplæring og utvikling
  • PPT gir logopedhjelp / behandling til barn, unge og voksne

Førskoleteam

Kommunens spesialpedagogiske førskoleteam er organisert under Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Førskoleteamet gir spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder og veiledning til foreldre og barnehager.

Skjemaer

Henvisningsskjema - barn under skolepliktig alder 
Henvisningsskjema - elever
Henvisningsskjema - voksne
Henvisningsskjema - ambulerende team

Kontakt oss

Leder: Annemari Hamre Tukun
Telefon 66 81 90 90 / 66 81 90 75 
Telefaks: 66 81 91 81 
Besøksadresse: Kolbotnveien 7 (2. etasje Sentrumsbygget)
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: PPT