Hvem har stemmerett?

Du må ha stemmerett for å kunne stemme, og du må stå oppført i manntallet i en kommune.

Kommunestyrevalget

Disse har stemmerett ved kommunestyrevalget i Oppegård (Oppegård har i år forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer):

  • Norske statsborgere, som har fylt 16 år innen utgangen av 2015 og som er, eller har vært registret bosatt i Norge
  • Statsborgere i andre nordiske land, som har fylt 16 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2015
  • Øvrige utenlandske statsborgere, som har fylt 16 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Hvis de aldri har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

 

Fylkestingsvalget

Disse har stemmerett ved fylkestingsvalget:

  • Norske statsborgere, som har fylt 18 år innen utgangen av 2015 og som er, eller har vært registret bosatt i Norge
  • Statsborgere i andre nordiske land, som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2015
  • Øvrige utenlandske statsborgere, som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Hvis de aldri har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.