Forhåndsstemming

Det er forhåndsstemming i rådhuset fra mandag 3. juli til 8. september (Kolbotnveien 30). Du kan stemme i ordinær åpningstid, kl. 08.00 - 15.30.

Utvidet forhåndsstemming

Rådhuset vil ha utvidet åpningstid følgende dager:

  • Lørdag 2. september kl. 10.00 – 16.00
  • Mandag 4. september – torsdag 7. september, kl. 08.00 - 18.00

Departementet sender ut valgkort i august. Valgkortet er utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgerens bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er altså denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

Du trenger ikke valgkort for å stemme, men husk legitimasjon.

Forhåndsstemming på institusjon

Kommunen tar også imot forhåndsstemmer på følgende steder:

  • Høyås bo- og rehabiliteringssenter den 28. august kl. 14.00-1800
  • Bjørkås sykehjem den 29. august kl. 14.00-18.00
  • Greverud sykehjem den 30. august kl. 14.00-18.00
  • Toppenhaug seniorsenter den 31. august kl. 14.00-1800

Alle som ønsker det forhåndsstemme på disse stedene.

Er du innført i manntallet?

Du kan sjekke om du står i manntallet i resepsjonen på rådhuset eller biblioteket i Kolben. Dersom du ikke har vært registrert som bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet.

Skjema

Forhåndsstemming hjemme

Hvis du ikke kan komme til valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme, eller der du oppholder deg. Får du lov til å stemme hjemme, kommer det noen fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen der.

Søknad må være mottatt innen tirsdag 5. september 2017. Søknaden sendes Oppegård kommune v. Valgstyret, Postboks 510, 1411 Kolbotn. Du kan også søke via telefon 66 81 89 61/62 (kl. 9.00 - 15.30,) eller på e-post til Formannskapskontoret.

Søknaden må være begrunnet og inneholde navn, adresse og personnummer.

Du vil få nærmere beskjed om dato og klokkeslett for stemmegivningen.