Ungdomsrådet

Ungdomsrådet (UR) fremmer egne saker og kommer med innspill til andres saker.

Mål
Ungdomsrådet skal sette ungdommens interesser på dagsorden. De skal fremme egne saker, eller komme med innspill til andres saker. Ungdomsrådet arbeider først og fremst mot kommunale politikere. Det kan også være aktuelt å henvende seg til f.eks. lag og foreninger, fylket, private investorer i Oppegård ol.

Medlemmer
Ungdomsrådet velges for to år og har representanter fra alle ungdomsskolene og fritidssentrene i kommunen. Roald Amundsen videregående skole er også representert. Kommunestyret utnevner to politikere, som skal være veiledere og brobyggere mellom ungdom og politikerne i kommunen.

Kom med innspill!
Er du ungdom i Oppegård og vil ta opp saker du brenner for? Mener du noe om saker som skal behandles i kommunestyret eller andre ting? Kontakt medlemmene, eller send en e-post til ungdomsrådet. 

Møter
Ungdomsrådet har møte ca. en gang i måneden. Møtene holdes vanligvis på rådhuset.

Retningslinjer for Ungdomsrådet

Medlemmer i rådet

Møtesekretær
Gro Pernille Smørdal, tlf. 66 81 50 21
E-post: Gro Pernille Smørdal

 

Oversikt over Ungdomsrådet
Tittel Dato
Retningslinjer 17. september 2015 06:36