Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede gir råd i saker som angår funksjonshemmedes levekår i kommunen.

Uttalelser

Kommunalt råd for funksjonshemmede får saker til uttalelse før de behandles videre i utvalg, formannskap og kommunestyre. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Møtene er åpne for publikum.

Medlemmer i rådet

Utvalgssekretær

Marte Johanne Bjerke Lie, tlf. 66 81 89 88

Reglement for kommunalt råd for funksjonshemmede

Aktuell informasjon

Plan og bygningsloven
Byggteknisk forskrift
Lov om representasjon
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven