Formannskapet

Formannskapet har ni medlemmer. De oppnevnes av Kommunestyret og har myndighet til å gjøre vedtak i en rekke saker.

Formannskapet har møter ca. to ganger i måneden. Møtene er åpne for publikum. Det er ikke mulig å stille spørsmål til Formannskapet, slik som til Kommunestyret.

Medlemmer i Formannskapet

Utvalgssekretær
Kristin Holler, tlf. 66 81 89 61