Administrasjonsutvalget

Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom Oppegård kommune som arbeidsgiver og de ansatte.

Ansvarsområde
Utvalget har et særlig ansvar for å ivareta lov- og avtalefestet medbestemmelse. De fører tilsyn og kontroll med kommunens forpliktelser overfor arbeidstakerne i henhold til lov, forskrift og avtaler. Utvalget skal også bidra til å utvikle kommunens personalpolitikk.

Innenfor personal- og arbeidsgiverområdet har kommunestyret gitt svært mange fullmakter til Rådmannen. Til daglig er det seksjonsleder til Organisasjon og tjeneste som forvalter disse fullmaktene.

Medlemmer i utvalget

Utvalgssekretær
Kristin Holler, tlf. 66 81 89 61