Politisk møtekalender

På grunn av oppgradering i vårt sak- og arkivsystem, er møtekalenderen vår dessverre nede onsdag 2. september.

Ved spørsmål om politiske møter og/eller sakspapirer, kan du ta kontakt med formannskapskontoret på telefon 66 81 89 61/62.