Bilde: Ordfører Thomas Sjøvold ble intervjuet om saken av NRK Østlandssendingen Onsdag 2. desember.

Bakgrunn for henvendelsen var at statsråden i august lanserte Taraldrud som et alternativ for politiets beredskapssenter. Daværende ordfører, Ildri Eidem Løvaas, gikk ut og gjentok at Oppegård er sterkt imot utbygging i marka. Hun lanserte samtidig Mastemyr som et mulig alternativ.
 
Raskere, billigere og bedre
Etter dette har Oppegård kommune arbeidet målbevisst for å avklare viktige forhold knyttet til Mastemyr og konkluderer med at dette er et raskere, billigere og bedre alternativ. I brevet til statsråden anmoder ordfører Thomas Sjøvold departementet om ikke å ta beslutning i saken før Mastemyr er grundig vurdert.  
 
Ferdig infrastruktur
Politiet beredskapssenter kan realiseres raskt på Mastemyr. Området har teknisk infrastruktur, eksisterende veinett, god kapasitet og byggegrunnen er fjell. Kommunen har vært i dialog med grunneierne, som er positive til en dialog om å stille sine eiendommer til disposisjon. I brevet sier Sjøvold at Oppegård kommune vil løfte prosjektet fram og sikre en rask og smidig planbehandling. Det er derfor ikke nødvendig med en statlig regulering.
 
God kommunikasjon
Mastemyr ligger 50 meter fra E18. Det er 11 kilometer fra Mastemyr til Bjørvika, og hele strekningen har kollektivfelt. Området har tilgang til Gamle Mossevei (fylkesvei 130) og kort vei til E6. Det er etablert en kulvert under E18. Kulverten kan kobles til Gamle Mossevei og gi tilgang til småbåthavn i løpet av få minutter.

Helikoptertrase kan gå over ubebygde områder på Svartskog. Det går buss mellom Mastemyr og Oslo, og området grenser til Rosenholm jernbanestasjon. Mastemyr har hotell med konferansemuligheter og det er kort vei til Kolbotn sentrum med fullverdig servicetilbud. 

Samlokalisering
Mastemyr har store arealer, som gjør det mulig å samlokalisere beredskapssenteret med andre institusjoner innenfor justissektoren. Politihøgskolen kan f.eks. legges her, få minutters gange fra Rosenholm stasjon. Området grenser også til store friarealer, som egner seg for trening.