Oppegård kommune tilbyr hjelp i eget hjem og heldøgns omsorg i omsorgsbolig eller sykehjem. Vi har i flere år satset på å bygge ut våre tjenester og forebyggende tilbud.

I menyen til venstre ser du hvilke tjenester du kan søke om innenfor pleie og omsorg.

Her finner du søknadsskjema for tjenestene.

Se også informasjon om egenandel for opphold i institusjon.

Har du spørsmål om tjenestene?

Ta kontakt med Bestillerkontoret – kommunens tildelingsskontor for pleie- og omsorgstjenester.

Telefon: 66 81 90 90 (mandag–fredag kl. 08.00–15.30)
Her finner du direktenummer under hvert område
Faks: 66 81 91 29
E-post: Bestillerkontoret

Besøksadresse: Rådhuset, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn (etter avtale)
Postadresse: Oppegård kommune, Bestillerkontoret, postboks 510, 1411 Kolbotn 

Aktuell informasjon

Forvaltningsloven  
Forskrift om pasientjournal 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
Helsenorge.no 
NAV 
Pasientrettighetsloven