Kommunen kan etablere løypene kombinert med reservevannsledning mellom Oppegård og Oslo.

Her kan du lese mer om departementets vedtak.