Målet med planstrategien er å drøfte kommunens valg knyttet til samfunnsutvikling. Det gjelder blant annet langsiktig arealbruk, miljø- og helseutfordringer, kommunen som organisasjon og en vurdering av kommunens planbehov i perioden.

Strategien skal også drøfte om kommunen skal revidere gjeldende kommuneplan eller videreføre planen uten endringer.  

Du kan se planstrategien i resepsjonen på rådhuset eller her på nett:

Planstrategi for 2016 – 2019

Strategien skal være offentlig i 30 dager før kommunestyret behandler den. 

Send eventuelle merknader til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn, eller via Høringssvar. Merk innspill med saksnummer 16/2023.

Frist for innspill til planstrategien er 15. oktober 2016