Oppegård kommune begynner nå å regulere et område innenfor marka i Oppegård, Oslo og Ski. Se planområdet på kartet nederst på siden. Planarbeidet vil avklare endelig planavgrensning mot Oslo.

Målet med reguleringen er å legge til rette for:

  • forlengelse av lysløypenettet nordover, fra Fløysbonn, slik at bebyggelsen på Hellerasten og Tårnåsen knyttes til lysløypenettet i sør
  • legge grunnlag for å knytte sammen Oppegårds lysløypenett med lysløypa på Grønliåsen i Oslo kommune og lysløypenettet i Ski kommune
  • vurdere mulighetene og anvise mulige plasser for utfartsparkering for enkel og trygg tilgang til lysløypenettet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt tillatelse til oppstart av arbeidet med reguleringsplan i henhold til Markaloven § 6 første ledd, i brev av 6. mai 2016.

Se dokumentene

Kommunen legger planprogrammet ut til offentlig ettersyn i samsvar med pbl. § 12-9. Planprogrammet gjelder planarbeidet innenfor Oppegård og Ski.

Forslag til planprogram 

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og biblioteket i Kolben.

Mer informasjon?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Eiendom prosjekt, tlf. 66 81 90 90, e-post til Oppegård kommune eller prosjektleder Ola Skarderud.

Informasjonsmøte

I tillegg inviterer kommunen alle interesserte til informasjonsmøte i Oppegård rådhus, Kolbotnveien 30, onsdag 14. juni 2017 kl.18.00.

Merknader

Frist for å sende merknader var 15. juli 2017.