Offentlig ettersyn - forslag til regulering for Storebukta

Oppegård kommune vedtok 5. september 2017 å legge reguleringsplanforslag for Storebukta ut til offentlig ettersyn, slik at alle interesserte kan uttale seg. Planområdet er vist på kartet.

Målet med reguleringen er å utvikle Storebukta til boliger i tråd med områdereguleringsplanen for Kolbotn. Planen skal legge til rette for høy arkitektonisk kvalitet, varierte boligstørrelser og gode felles uterom. I tillegg skal det opparbeides et offentlig anlegg for ballspill, lek og opphold.

Her finner du dokumentene

1) Varslingsbrev til offentlig ettersyn 
2) Saksfremlegg – første gangs behandling av planforslaget 
3) Planbeskrivelse 
4) Reguleringsbestemmelser  
5) Reguleringskart  
6) Illustrasjonsplan  
7) Illustrasjonsprosjekt  
8) Varslingsmateriale og uttalelser 
9) Sammendrag av uttalelser med forslagsstillers kommentarer  
10) Risiko- og sårbarhetsanalyse   

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Du kan si din mening

Fristen for å sende merknader er 1. november 2017. Merk uttalelsen med saksnummer 17/1199. Send uttalelsen til Oppegård kommune, samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn, eller via Høringssvar.

Alle høringsuttalelser er offentlige og blir lagt ut på kommunens nettside forløpende.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Mette Kleppe på telefon: 66 81 90 32 eller e-post: Mette Kleppe.

Kart Storebukta