Planer under arbeid

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer.

Her kan du få tips om hvordan du kan skrive en høringsuttalelse.

Varsel om oppstart

Planer på høring/ offentlig ettersyn

Høring betyr at Oppegård kommune ønsker å samle inn uttalelser, kommentarer og råd til en sak, før den skal ferdigstilles. De som blir berørte av saken har rett til å uttale seg, og dette kan være offentlige myndigheter, lag og foreninger, og privatpersoner. Informasjon om hvordan du sender inn en merknad, får du ved å trykke på sakene.

Vedtatte planer