Begge planene er lagt ut til høring frem til 28. januar 2016.

I tillegg er disse planene vedtatt:

  • Detaljregulering for Fortettingsområde ved Ormerudveien
  • Områderegulering for Myrvoll Ekornrud
  • Detaljregulering av Trelasttomta

Du kan se alle dokumentene under Reguleringsplaner