På lang sikt får personalet bred kunnskap innenfor flere sentrale områder. Personalet er barnehagens viktigste ressurs.

Årsplan

Du finner årsplanen på barnehagens nettside.