Periodeplaner

Hver avdelingen sender ut en periodeplan ca hver fjerde uke. Planen inneholder hva vi skal jobbe med fremover, samt kort om det vi har gjort i foregående periode. Foreldrene får denne      sendt på mail, samt i papirutgave. Den henger også i garderobene på hver avdeling