Vårt pedagogiske arbeid

Vi som jobber i Haukeliveien barnehage er opptatt av utvikling for det enkelte barn, i tillegg til å sikre at det er rom for å være barn i en ofte travel hverdag. Sosial kompetanse er noe av det viktigste barn lærer i barnehagen. En stor del av tiden brukes til lek og her foregår viktige læreprosesser både sosialt, intellektuelt, språklig, fysisk og emosjonelt. Vi fokuserer på å skape en bevissthet hos personalet rundt likestilling og individualitet, både i hverdagens praksis og diskusjoner. Vi vil se hvert enkelt barn og det personlige og unike ved barnet. Barn er den de er, ikke fordi de er ”typisk jente”, ”typisk gutt” eller ”typisk en bestemt alder”. Vi har fokus på verdigrunnlag som ivaretar omsorg, fremmer læring og retten til å være forskjellig. Vi er også opptatte av ansvarliggjøring og at vi sammen bygger det samfunnet våre barn skal vokse opp i. Dette jobber vi også med gjennom SOS-barnebyers materiell ”solsikkebarnehagen”.

Haukeliveien barnehage er en «livsgledebarnehage» og samarbeider med Greverud sykehjem der vi kommer på besøk og har ulike aktiviteter sammen med de eldre. Vi har vist ulike sangsamlinger, hatt aktiviteter som «minirøris» og laget påskepynt. Haukeliveien barnehage er sertifisert som Grønt flagg, og har mange miljøbevisste barn og voksne.

Årsplan

Her kan du se barnehagensårsplan for 2019.

Årshjul

Her finner du barnehagens årshjul for 2018

Månedsbrev og plan

Hver måned får foreldre/foresatte et månedsskriv på e-post. Dette inneholder en evaluering av forrige måned, avdelingens planer for neste måned og annen viktig informasjon. Månedsskrivet lages av personalet på avdelingene ut fra årsplan, årstid og barnegruppens ønsker, sammensetning og behov.

Dagsrytme

Dagsrytmen i den enkelte avdeling varierer ut fra barnegruppens behov, tid på året og ukedag.

Grønt flagg  

Vi ble sertifisert som Grønt flagg barnehage i januar 2007. For å beholde sertifiseringen må vi med jevne mellomrom søke om resertifisering. Det arbeidet innebærer å evaluere arbeidet, lage nye planer med aktivitetsplan og et nytt satsningsområde. I 2017 fokuserte vi på kildesortering og naturvern. Hovedfokuset i 2018 er matsvinn. Vi ønsker å bidra til FNs nye bærekraftmål om at matsvinn skal halveres innen 2030. For å redusere matsvinn i barnehagen må vi øke bevisstheten om hva og hvor mye som kastes. 

Tiltak vi har utarbeidet for å redusere matsvinn:

  • varsle Barn til bords (som leverer varm mat til oss) i god tid  når vi vet at det er færre barn i barnehagen
  • dele brødskivene til måltidet slik at vi ikke kaster så mye brød
  • planlegge matlaging og spise den eldste maten først
  • skrive dato på pålegg vi åpner og dele med andre avdelinger
  • bruke restemat til å lage ulike matretter

Som et ekstra tiltak i videreføringen av naturvernfokuset, vil vi redusere bruken av plastposer og sortering av øvrig avfall. 

Barnehagen følger Oppegård kommunes helse- og miljøtiltak.

Livsgledebesøk_848px.jpg