Årsplan

Her finner du barnehagens årsplan for 2019.

Månedsbrev

Hver måned får foreldre/ foresatte et månedsskriv på e-post. Dette inneholder evaluering av forrige måned, planer for neste måned og annen viktig informasjon. Månedsskrivet lages av personalet på avdelingene ut fra årsplan, årstid og barnegruppens ønsker, sammensetning og behov.

Fokusområder

Sosial kompetanse

Barnehagen er en viktig arena for barnas sosiale utvikling, læring og etablering av vennskap. Vi ønsker at hvert enkelt barn skal bli trygge, selvstendige individer med et positivt selvbilde og respekt, medfølelse og innlevelse i andre. De voksne i barnehagen er viktige rollemodeller. Vi vil jobbe for å skape et godt og inkluderende miljø hvor hvert enkelt barns uttrykk blir tatt på alvor. Vi vil vise raushet og omtanke og hjelpe og oppmuntre barna til positive samhandlingsmønstre.

Kommunikasjon, språk og tekst

I år vil vi ha fokus på kommunikasjon, språk og tekst.

Grønt flagg

Augestad barnehage er en Grønt flagg-barnehage. Dette er en miljøsertifisering for små og store bedrifter. Vi ble sertifisert i desember 2006. Desember hvert år skrives en rapport og vi søker om resertifisering.

Solsikkebarnehage

Barnehager som støtter SOS-barnebyer enten ved fadderskap eller en aksjon kalles en Solsikkebarnehage. Augestad barnehage har en «fadderlandsby» i Bolivia, som vi støtter med bidrag to ganger i året.