Hovedplan for vannforsyning er kommunens overordnede strategidokument for å sikre stabil vannforsyning og tilfredsstillende vannkvalitet:
Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015-21

Tiltak og prioriteringer basert på hovedplanen:
Handlingsplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2016 - 2021    

PURA (Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget)

Rapporter med oversikt over miljøtilstanden i Gjersjøen og Kolbotnvannet med tilløpsbekker:
NIVA-rapport 2015  
NIVA-rapport 2014    
NIVA-rapport 2013  
NIVA-rapport 2012 
NIVA-rapport 2011 
NIVA-rapport 2010 
NIVA-rapport 2009