Plandager og ferie i kommunale barnehager

Barnehagene er stengt:

 • de to midterste ukene i juli (se tabell nedenfor)
 • jul- og nyttårsaften
 • fra kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag
 • fem planleggingsdager (se nedenfor)

Åpen barnehage følger skolens ferie- og fridager. 

Planleggingsdager

De kommunale barnehagene er stengt fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Målet med dagene er å styrke det pedagogiske innholdet i barnehagen ved å gi personalet bedre mulighet til planarbeid.

Barnehageåret 2018–2019

Høst 2018 Vår 2019
Mandag 13. august Onsdag 2. januar
Tirsdag 14. august Tirsdag 23. april
Fredag 2. november  

Barnehageåret 2019–2020

Høst 2019 Vår 2020
Torsdag 15. august Torsdag 2. januar
Fredag 16. august Fredag 3. januar
Fredag 1. november  

Ferie

Tidspunkt for sommerstengt

2019
Uke 28 og 29 (mandag 8. juli t.o.m. fredag 19. juli)

2020
Uke 28 og 29 (mandag 6. juli t.o.m. fredag 20. juli).

Generelt om ferie 

Barna skal ha minst fire uker ferie i løpet av kalenderåret. Som hovedregel bør tre uker være sammenhengende. Planleggingsdager kan regnes som feriedager for barnet.

Enkelte barnehager samarbeider om driften i skolens sommerferie. Det gjelder først og fremst i uken før og etter at barnehagene er stengt. Barn og ansatte i barnehager som blir berørt, flytter da til en barnehage i nærheten. Virksomhetsleder avgjør om barnehagen skal samarbeide med andre om sommeren etter at samarbeidsutvalget har drøftet saken. Barnehagen skal informere foreldre i løpet av mai, jfr. vedtektenes § 18.

Plandager og ferie for private barnehager

Rikeåsen

Barnehagen er stengt:

 • de to midterste ukene i juli (samme uker som kommunale barnehager)
 • jul- og nyttårsaften
 • onsdag før skjærtorsdag
 • fem planleggingsdager (kontakt barnehagen for informasjon om hvilke dager)

Barna skal ha fire ferieuker i løpet av barnehageåret. Som hovedregel skal tre uker tas sammenhengende.

Sofiemyråsen

Barnehagen er stengt:

 • jul- og nyttårsaften
 • fra kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag
 • fem planleggingsdager (kontakt barnehagen for informasjon om hvilke dager)

Barna skal ha minst fire ferieuker i løpet av året. Tre av disse ukene må avvikles innenfor perioden fra siste uken i juni til første uken i august.

Svartskog friluftsbarnehage

Barnehagen er stengt:

 • fire uker om sommeren (normalt i juli måned)
 • mellom jul og nyttår
 • mandag til onsdag før skjærtorsdag

Det legges opp til fem planleggingsdager (kontakt barnehagen for informasjon om hvilke dager).