Formålet med planarbeidet er å bygge et hotell i tilknytning til spa-anlegget The Well. Reguleringsplanforslaget skal konsekvensutredes i tråd med planprogrammet.

Her finner du dokumentene

Du finner planprogrammet, og andre saksdokumenter fra linkene nedenfor. Du kan ikke klage på fastsatt planprogram.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90 eller e-post: til Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Mette Kleppe på tlf. 66 81 90 32 eller e-post: Mette Kleppe.

1. Saksprotokoll 
2. Saksfremlegg  
3. Planprogram   
4. Oversiktskart   
5. Innkomne merknader til planprogrammet