Plan for turer er vedtatt i SU (Samarbeidsutvalget) 15.11.17 og gjelder alle trinn.