Et godt skolemiljø er viktig for at elevene skal trives og få lyst til å lære. Skolemiljøet omfatter både skolens fysiske og psykososiale miljø samt elevenes læringsmiljø. Det psykososiale miljøet omtales i en egen del i planen. Handlingsløypa ved mobbing beskriver i detalj hvordan skolene skal opptre ved mistanke eller varsling om mobbing.

Planen er vedtatt av kommunestyret.

Her finner du Plan for trygt og godt skolemiljø.