(Oppdatert nyhet 7. april 2017 med informasjon om muligheten for å klage)

Planen ble lagt ut på høring i november i fjor og kommunen fikk mange innspill, i tillegg til innsigelser fra regionale myndigheter. På bakgrunn av dette ble det gjort enkelte endringer i planen, som nå er vedtatt. På grunn av en innsigelse fra Statens Vegvesen er Skiveien og områdene øst for Skiveien er tatt ut av planen og blir behandlet i en egen prosess

Planen tilrettelegger blant annet for

  • en moderne togstasjon med perrongene som går rett ut i det nye byrommet
  • en ny bred undergang som kommer ut på torget
  • bypark langs Veslebukta med broer over til Båtsleppa og Jordbærsletta
  • sammenhengende grøntdrag mellom Veslebukta og  Storebukta
  • åpning av Kantorbekken og Augestadbekken med grøntdrag og turstier langs bekkene
  • mange nye boliger i blokker og rekkehus
  • svømmehall bak Kolben
  • utvidelse av rådhusparken

Illustrasjonsplan

Her kan du se oppdatert illustrasjonsplan 

Klage på vedtaket

Alle berørte parter får i disse dager et brev fra kommunen om vedtaket og muligheten for å klage.

Her kan du lese om vedtaket og hvordan du kan klage, fristen er 8. mai 2017:

Vedtatt områderegulering for Kolbotn sentrum 

Videre prosess

Den vedtatte planen er en områderegulering. Det er satt krav om detaljreguleringer for det enkelte delområde. Mange eiere og utbyggere er i gang med dette og to utbyggere har allerede varslet oppstart av sitt planarbeid. Under forutsetning av at disse planene er i tråd med den vedtatte områdereguleringen, kan de første detaljreguleringene bli  lagt ut til offentlig ettersyn allerede inneværende år.

Kommunen jobber også med en gjennomføringsplan hvor vi beskriver kvalitet på de offentlige uterommene, turveien og annen infrastruktur.