Forbereder store byggeprosjekter

Oppegård kommune skal i de nærmeste årene investere ca. 1,2 milliarder kroner i nye bygg. Kommunen har derfor inngått rammeavtaler innenfor prosjektledelse, byggeledelse og SHA-koordinering (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø).

Oppegård kommune skal i løpet av de nærmeste årene blant annet bygge ny ungdomsskole, barnehager, omsorgsboliger, svømmehall, idrettshall og rehabilitere og utvide Kolbotn skole. Dette vil føre til økt behov for enkelte ledelsesressurser.

Har inngått avtale med seks leverandører

Kommunen har derfor inngått rammeavtaler innenfor tre områder; prosjektledelse, byggeledelse og SHA-koordinering (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø).

Avtalene vil sikre at kommunen har tilgjengelig lederressurser i en tid med høy aktivitet og utvikling.

Følgende leverandører har blitt tildelt kontrakt:

Prosjektledelse

Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS
OPAK AS
WSP NORGE

Byggeledelse

Molis Prosjekt- og byggeledelse AS
Stema Rådgivning AS
WSP Norge

SHA-koordinator

Molis Prosjekt- og byggeledelse AS
Stema Rådgivning AS
ÅF Advancia AS

Avtalene trer i kraft fra oktober 2017 og skal vare i to år med opsjon på forlengelse til maksimalt fire år. Samlet har rammeavtalene en beregnet verdi på inntil 23 millioner kroner.