Edvard Griegs vei omsorgsboliger

Utbyggingen omfatter 72 omsorgsboliger, dagaktivitetssenter, servicefunksjoner samt base for hjemmetjenesten.

Kommunestyret godkjente 20. juni 2016 et grunnlag for utlysning av detaljprosjektering og byggeoppdrag. Total prosjektkostnad settes til 378 millioner kroner som en øvre brutto ramme for prosjektet. I alle faser av prosjektet skal vi arbeide med kostnadsreduserende tiltak.

Byggestart

Igangsettingstillatelse for prosjektet er nå gitt og arbeid med selve byggingen vil starte i uke 42.

Byggeplassen skal være fossilfri, det vil si at alle anleggsmaskiner skal enten være elektrisk eller gå på fornybart drivstoff. Fossilfri anleggsdrift bidrar til å redusere utslipp og støy på byggeplassen i tillegg til å redusere klimagassutslippene.

Planlagte arbeider kommende måned (oktober - november)

  • Generelt graving og utkjøring av masser.
  • Utgraving, graving for fundamenter, legging av bunnledning og oppstart for etablering av radonbrønner.
  • Sprengningsarbeider (naboer blir varslet).

Tidspunkt for drift og støy

Arbeidet kan føre til noe støy fra byggeplassen, blant annet sprengning og transport av masser. Vanlig drift på byggeplassen er mellom kl. 07.00 – 19.00 på hverdager. Vi beklager de ulempene dette kan medføre for naboer.

Har du spørsmål?

Vi mottar gjerne innspill om forhold vedrørende arbeider på byggeplassen. Vårt mål er å gjennomføre prosjektet på best mulig måte for alle.

Fremover vil vi ha en fast time hver 14. dag hvor dere kan komme innom for å ta opp ting i forbindelse med byggearbeidene. Første tidspunkt vil være onsdag 25. oktober kl. 15.00 – 16.00. Oppmøteadresse er Kolbotnveien 28 (tømmervillaen ved siden av rådhuset).

Aktuelt

Torsdag 7. september ble kontrakt om byggingen signert
Forbereder bygging i Edvard Griegs vei.     

Om prosjektet

Utbyggingen omfatter 72 omsorgsboliger, dagaktivitetssenter, servicefunksjoner som kafeteria, frisør, fotpleie, treningsrom og vaskeri samt base for hjemmetjenesten

Boliganlegget skal være døgnbemannet. Boligene er planlagt organisert slik at de kan deles opp i mindre grupper på for eksempel åtte boenheter med tilhørende fellesareal.

På østsiden, mot eksisterende boliger, blir det et offentlig torg. På den andre siden av bygningen, mot vest, blir det adkomst med snuplass samt innkjøring for varelevering. 

Planlagt ferdigstillelse er tidlig i 2019.

Du kan lese mer om prosjektet i saksdokumentene til Kommunestyret 20. juni 2016.

Kontaktperson

Prosjektleder: Aud Val

E-post: Aud Val, telefon: 951 50 929