Områderegulering - private detaljreguleringer

Her kan du se varsel om detaljregulering innen områdereguleringen for Kolbotn sentrum:

Varsel om oppstart av detaljregulering av Feltene B1, B2, B3 og B4  
Varsel om oppstart av detaljregulering av Ingierveien 2-4 og Ingierveien 6  
Varsel om oppstart av detaljregulering av Edvard Griegs vei 1