Greverudlia barnehage

Greverudlia barnehage skal bygges med 6 avdelinger og et nytt uteområde.

Fremdrift

Planlagt oppstart på byggeplassen er i begynnelsen av januar 2018.

Detaljprosjekteringen har startet. Rigging av byggeplass og forberedelser på tomta vil starte før nyttår. Mer informasjon om byggestart vil komme nærmere årsskiftet.

Skisse av nye Greverudlia barnehage. Foto: tegn_3.

Om prosjektet

Miljøprofilen til prosjektet er byggets sirkulære form som er meget arealeffektiv og godt tilpasset tomten og skogsterrenget. 

Barnehagen har passivhusnivå som vil bidra til lavt energiforbruk. Materialene som benyttes er treverk med elementer av glass og plater samt grønt tak av sedum som er vannsugende vekster. Barnehagen er på to plan med innganger til hver avdeling med et fellesrom plassert sentralt i bygget.

Det er inngått kontrakter med totalentreprenøren RUTA Entreprenør AS og byggeledelse MOLIS As/ Torgeir Veflen. 

Prosjektet har en kostnadsramme på 53,5 millioner kroner.

Har du spørsmål?

Vi mottar gjerne tilbakemeldinger om forhold på byggeplassen. Målet er å gjennomføre prosjekter på best mulig måte for alle.

Kontaktperson

Prosjektleder Eiendom Prosjekt: Tove B. Gran
Epost: Tove B. Gran 
Telefon: 482 21 201

Mer informasjon

Her finner du sakspapirer og presentasjon av Greverudlia barnehage.