Edvard Griegs vei omsorgsboliger

Utbyggingen omfatter 72 omsorgsboliger, dagaktivitetssenter, servicefunksjoner samt base for hjemmetjenesten.

Kommunestyret godkjente 20. juni 2016 et grunnlag for utlysning av detaljprosjektering og byggeoppdrag. Total prosjektkostnad settes til 378 millioner kroner som en øvre brutto ramme for prosjektet. I alle faser av prosjektet skal vi arbeide med kostnadsreduserende tiltak.

Fremdrift

Arbeidet med tilrigging av tomt starter i september 2017, og vi forventer byggestart i midten av  oktober 2017 med ferdigstillelse tidlig 2019.

Om prosjektet

Utbyggingen omfatter 72 omsorgsboliger, dagaktivitetssenter, servicefunksjoner som kafeteria, frisør, fotpleie, treningsrom og vaskeri samt base for hjemmetjenesten

Boliganlegget skal være døgnbemannet. Boligene er planlagt organisert slik at de kan deles opp i mindre grupper på for eksempel åtte boenheter med tilhørende fellesareal.

På østsiden, mot eksisterende boliger, blir det et offentlig torg. På den andre siden av bygningen, mot vest, blir det adkomst med snuplass samt innkjøring for varelevering. 

Du kan lese mer om prosjektet i saksdokumentene til Kommunestyret 20. juni 2016.