Edvard Griegs vei omsorgsboliger

Utbyggingen omfatter 72 omsorgsboliger, dagaktivitetssenter, servicefunksjoner samt base for hjemmetjenesten.

Kommunestyret godkjente 20. juni 2016 et grunnlag for utlysning av detaljprosjektering og byggeoppdrag. Total prosjektkostnad settes til 378 millioner kroner som en øvre brutto ramme for prosjektet. I alle faser av prosjektet skal vi arbeide med kostnadsreduserende tiltak.

Aktuelt: Nabovarsel

Her er dokumentene i nabovarselet:
Nabovarsel  
Snitt A  
Snitt passasje B
Snitt nedkjøring C  
Langsnitt D  
Takplan  
Situasjonsplan  
Situasjonskart  
Fasade sør og nord  
Fasade øst og vest  

Fremdrift

Detaljprosjektering er i siste fase. Vi regner med å lyse ut byggearbeidene etter at vi avslutter detaljprosjekteringen. Vi planlegger oppstart av byggearbeider i september 2017. Vi regner med å ferdigstille prosjektet ved årsskiftet 2018/ 2019.

Om prosjektet

Utbyggingen omfatter 72 omsorgsboliger, dagaktivitetssenter, servicefunksjoner som kafeteria, frisør, fotpleie, treningsrom og vaskeri samt base for hjemmetjenesten

Boliganlegget skal være døgnbemannet. Boligene er planlagt organisert slik at de kan deles opp i mindre grupper på for eksempel åtte boenheter med tilhørende fellesareal.

På østsiden, mot eksisterende boliger, blir det et offentlig torg. På den andre siden av bygningen, mot vest, blir det adkomst med snuplass samt innkjøring for varelevering. 

Du kan lese mer om prosjektet i saksdokumentene til Kommunestyret 20. juni 2016.