Byggesaker og kart

Skal du bygge og har spørsmål?  Lurer du på hvilken reguleringsplan som gjelder for din eiendom eller hva du har lov til å bygge? Har du fått nabovarsel og lurer på hva du skal gjøre?

Her finner du mer informasjon om byggesaker, oppmåling og karttjenester:

Bygg og kart

Arealplaner

Bruken av arealer i kommunen er regulert gjennom juridisk bindende arealplaner. Arealplaner sikrer sammenheng mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruken i kommunen, og gir rammer og betingelser for nye tiltak.  

Arealplaner består av et plankart og planbestemmelser, og er rettslig bindende for arealbruken i området.

  • Plankartet viser hvor blant annet boliger, veier, lekeplasser og skoler skal ligge.
  • Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer hvordan vi kan bruke områdene, hva vi kan bygge og hva vi skal bevare. I tillegg angir bestemmelsene rekkefølgen for når vi kan gjennomføre forskjellige tiltak.

Hvis du har spørsmål om planarbeid i Oppegård kommune, kan du kontakte oss på telefon 66 81 90 90. Du kan også sende e-post til Samfunnsutvikling.